Stand Up Meeting

جلسه ای است که هر روز در یک مکان مشخص و سر یک زمان مشخص (ترجیحاً صبح) بین اعضای تیم برگزار می شه. این جلسات زمان محدود دارن و تجاوز از این زمان ممنوعه. اینطوری از صحبت های نا مربوط جلوگیری میشه. طی این جلسات همه به ۳ سوال جواب می… »

اسکرام

اسکرام چیست؟ اسکرام یک فریم ورک (چارچوب) برای مدیریت و حفظ پروژه های پیچیده می باشد. در تیم اسکرام به جای اینکه کسي از خارج تيم به عنوان رهبر تصمیم بگیرد که چه شخصی کارها را انجام دهد یا چگونه مشکلات حل شوند, این قبیل کارها به طور کلی توسط… »